שיח' אמין טריף וראש הממשלה דאז דוד בן גוריון

שיח’ אמין טריף וראש הממשלה דאז דוד בן גוריון