מאגר המים הישן - אלח'זאן כפר ג'וליס

מאגר המים הישן – אלח’זאן כפר ג’וליס