מערת המתבודד שיח' עלי פארס ע"ש

מערת המתבודד שיח’ עלי פארס ע”ש כפר ג’וליס