בחירות לכנסת ה 13 בג'וליס

בחירות לכנסת ה 13 בג’וליס