נוסטלגיה כפר ג'וליס, גוליס, Julis Village

נוסטלגיה כפר ג’וליס, גוליס, Julis Village