הר גמל כפר ג'וליס, גוליס, Julis Village

הר גמל כפר ג’וליס, גוליס, Julis Village