אלנק'אטה כפר ג'וליס, גוליס, Julis Village

אלנק’אטה כפר ג’וליס, גוליס, Julis Village