השיח' אבו מחמד קאסם סלימאן אלסאלח ז''ל - "אלמוכתאר"

השיח' אבו מחמד קאסם סלימאן אלסאלח "אלמוכתאר"

הוא נולד בשנת 1898, רוב חייו עבד בחקלאות עד שאביו נפטר והוא נבחר במקומו בתפקיד "אלמוכתאר"  על ידי אנשי הכפר ובאישור השלטון הבריטי , במהלך כהונתו הוא שימש בין השאר כבורר ופתר בעיות בין המשפחות, בתקופת כהונתו התחילה גם האינתפאדה הערבית בין הערבים לשלטונות הבריאים שבמהלכן הוא שמט על ניטרליות מסוימת ונקט באסטרטגיית הסתייגות משני הצדדים על מנת לשמור על הכפר והתושבים. בשנת 1945 עמל רבות בעניין חכירת אדמות הכפר מהבריטים לטובת אנשי הכפר אשר בסוף התהליך אדמות רבות נרשמו על שמותיהם של אנשי הכפר.