מערת היונים ליד כפר ג'וליס

מערת היונים ליד כפר ג’וליס