Read more about the article מסלול הליכה למערת היונים ליד כפר ג’וליס – חוויה לכל המשפחה
מערת היונים ליד כפר ג'וליס

מסלול הליכה למערת היונים ליד כפר ג’וליס – חוויה לכל המשפחה

שימשה פעם כמערת מגורים לאדם הפרהיסטורי, ישנה אפשרות לגלישה וטיפוס. מחפירות ארכיאולוגיות במקום התגלו ממצאים חשובים מאוד מתקופות פרהיסטוריות

להמשך קריאהמסלול הליכה למערת היונים ליד כפר ג’וליס – חוויה לכל המשפחה
Read more about the article מערת היונים והר גמל כפר ג’וליס
מערת היונים והר גמל כפר ג'וליס

מערת היונים והר גמל כפר ג’וליס

שימשה פעם כמערת מגורים לאדם הפרהיסטורי, ישנה אפשרות לגלישה וטיפוס. מחפירות ארכיאולוגיות במקום התגלו ממצאים חשובים מאוד מתקופות פרהיסטוריות

להמשך קריאהמערת היונים והר גמל כפר ג’וליס
Read more about the article קבר השיח אמין טריף ז”ל
קבר שיח' אמין טריף כפר ג'וליס

קבר השיח אמין טריף ז”ל

שיח' אמין טריף, חתן פרס ישראל על תרומה נכבדת לעדה הדרוזית ולמדינת ישראל ושותפות בין הדתות, היה ראש העדה הדרוזית ומנהיגה הרוחני במשך שנים ארוכות, עד יום מותו. אחוזת הקבר שלו נמצאת בג'וליס

להמשך קריאהקבר השיח אמין טריף ז”ל