תצפית על כפר ג'וליס מנחל יצהר

תצפית על כפר ג’וליס מנחל יצהר